Future 2017Wo-52

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen Sportpark de Kegel

Iedereen is van harte welkom op Sportpark de Kegel.
Sportpark de Kegel voert een gastvrij beleid. Dat betekent dat wij spelers, toeschouwers en overige bezoekers op een gastvrije en klantvriendelijke manier willen ontvangen. Dit betekent echter ook dat wij van iedereen die ons Sportpark betreedt, verwachten dat hij zich als een waardig gast gedraagt en zich correct opstelt ten opzichte van het personeel en alle overige bezoekers van ons Sportpark.
Wangedrag, dicriminatie, geweld en overlast horen hier niet bij. Om hier geen misverstanden over te laten bestaan, verwachten wij dat iedereen zich aan onze Algemene Bepalingen houdt, evenals aan het Reglement van Orde zoals die door Sportpark de Kegel zijn opgesteld.

Klik hier voor de Algemene Bepalingen en het Reglement van Orde van Sportpark de Kegel.